פרזול


חדשות וארועים

נהלים ותקנים

בתאריך ה 9/12/15 הסתיימה בהצלחה בדיקה ארוכה ויסודית של מנוע SILVER STAR שבסופה קיבל מנוע

‏‏ SILVER STAR

את אישור   מכון  התקנים לתפעול של אלפי עליות וירידות.

 

לידיעת לקוחותנו.

 

 

 

           לכלל לקוחותינו שבוע נעים 

           והכי חשוב, רגוע בכבישים

 

 

                 משפחת גרציאני

 

 • • • • • • • • • • •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חיבור חציץ GHH-45 אלן גדול ל-4500
חבור חציץ גדול ק. 4500, 4200
חיבור חציץ GHH-45 אלן קטן ל-4500
כיסוי מגן פינת כנף 4500 GMP-45
מגביל פתיחה לחלון ציר
מגביל פתיחה ק. 4500 ארוך
מייצב כנף חלון ציר 4500
מספרי קיפ ציר תחתון 4500 MASTER
מעביר תנועה ל-4500
מרווח למנעול קליל 4500
נגדי נעילה ניילון GNN-45/4500
נגדי למנעול + הגבהה ק. 4500 GNP45
נגדי לנקודת נעילה זמ"ק 4500 GNZ45
סגר שנפר ל 4500 מתכוונן
סט לידית 1032 שמאל 4500
פין לחיבור חציץ 8x18 4500