פרזול


חדשות וארועים

נהלים ותקנים

בתאריך ה 9/12/15 הסתיימה בהצלחה בדיקה ארוכה ויסודית של מנוע SILVER STAR שבסופה קיבל מנוע

‏‏ SILVER STAR

את אישור   מכון  התקנים לתפעול של אלפי עליות וירידות.

 

לידיעת לקוחותנו.

 

 

 

           לכלל לקוחותינו שבוע נעים 

           והכי חשוב, רגוע בכבישים

 

 

                 משפחת גרציאני

 

 • • • • • • • • • • •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
בריח עליון/תחתון W45
בריח לחלון 2 כנפיים W45
כיסוי פינה W45
מקשר לידית נעילה W45
נגדי לנקודת נעילה W45
נגדי נעילה W45
סגר שנפר ל W45
סגר שנפר W45
פינה פין חיצוני 40/14 W45
פינה פלסטיק לגרונג עבה W45
פינה פלסטיק לגרונג דקה W45
פקק למפגש 2 כנפיים W45
ציר לחלון W45
שפרוץ אום עכבר לחוצץ W45
01033 ידית פרימה לדרייקיפ
01024 ידית פרימה לחלון